İmar Barışı'na Nasıl Müracaat Edilir?

1 ) e - Devlet şifresi ( e - Devlet şifresi PTT ‘den temin edilir. )

2 ) Geçerli bir cep telefonu numarası.

3 ) Geçerli bir e-posta adresi.

4) Beyan edilecek yapının adresi ( yapı kayıt belgesi alınacak olan yapının bulunduğu adres bilgisi NVI’ de kayıtlı olacak. )

5 ) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.

6 ) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m²)
Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı ve ya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişiklerile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.

Bağımsız bölüm alanı, yalnızca bir bağımsız bölümde gerçekleştirilen ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılmış imalatlar/değişiklikler için başvuru yapılmak isteniyor ise bu bağımsız bölümde yapılan imalatlar/değişiklikler ile elde edilen alan dahil olmak üzere, bağımsız bölümün brüt alanı belirlenmelidir.

Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken, konut yada ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalat / değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir.

7 ) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

8 ) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) ( İlgili belediyesinden alınabilecektir. )
Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden temin edilecektir. Ayrıca birçok belediyenin internet sayfasından temin edilebilmektedir.

9 ) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²)
Yapının bulunduğu arsa / arazinin tapusu var ise tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır. Eğer yapı hazine veyahut belediye mülkiyetindeki bir arsa veya arazi üzerinde ise, yüzölçümü bilgisi başvuru sahibi tarafından beyan edilecektir.

10 ) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
1 ) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL / m²
2 ) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL / m²
3 ) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar için 1000 TL / m²
4 ) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL / m²
5 ) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar için 2000 TL / m²
6 ) Güneş Enerjisi Santralleri ( GES ) 100.000 TL/MW

11 ) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsamaktadır.

Yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklar: Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması,yapıkullanmaizin belgesi alınmamış olması, bina oturumölçülerinde büyüme, sığınak veya otoparkın yapılmaması gibi aykırılıklar, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

Başvurular bir yapının tamamı için yapılabileceği gibi, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için de yapılabileceğinden; öncelikle bu iki durumdan hangisi için başvuru yapılacağını belirlenmesi gerekir. Yapının ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni belgesi olup olmadığı; varsa bir bağımsız bölümde yada yapının ruhsatı ve eki projesine aykırı biçimde yapılan imalatlar; yapıya ait yapı kullanma izin belgesi varsa, projesine aykırı biçimde yapılan imalatların neler olduğu başvuru öncesinde belirlenerek; not edilmelidir. Bir bağımsız bölümü ilgilendiren aykırılıklar: İskan alındıktan sonra Konutunticari kullanıma yada ticarikullanımın konuta dönüştürülmesi, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, balkon/teras kapatılması, ıslak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar, bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

12 ) Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrağların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdırSize En Uygun Teklifi Alın
Hizmetlerimizden yararlanmak için formu doldurarak en uygun teklifi alabilirsiniz.